سردار زنگ مهر و مقاومت را نواخت/عکس

سردار زنگ مهر و مقاومت را نواخت/عکس
فردامنبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: میرزاده زنگ مهر را نواخت + گزارش تصویری