گزارش «عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس از سوی احمدی ن‍ژاد» در مجلس قرائت شد

تهران – گزارش «عدم رعايت مواعد قانوني ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمي و عدم ابلاغ برخي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از سوي محمود احمدي ن‍ژاد رييس جمهوري سابق» در اجراي ماده 49 آيين نامه داخلي مجلس در صحن علني مجلس قرائت شد.-1392/07/02 - 12:00

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلفات احمدی‌نژاد