سرخط
کاخ سفید برای متقاعد کردن قانونگذاران به تعویق بسته جدید تحریم‌های ضد ایرانی، امروز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور مقامات سنا برگزار می‌کند.