صدور حکم نه سال و نیم زندان همراه با تبعید برای برادران کردپور

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: صدور حکم ۹ سال و نيم زندان همراه با تبعيد برای برادران کردپور