بحران نان در سراوان / خرید بیش از ۱۰ نان منوط به تأیید فرمانداری است

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: فرماندار سراوان: تکذیب خرید بیش از 10 نان با مجوز فرمانداری