سرخط
شهردار تهران با اشاره به اینکه برای دو طبقه کردن پروژه‌ها و بزرگراه‌ها مطالعات زیادی صورت می‌گیرد گفت: دو طبقه کردن بزرگراه بعثت در دستور کار قرار دارد.