اردوغان، سفرای خارجی را تهدید به اخراج کرد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: اردوغان سفرای خارجی را تهدید به اخراج کرد