سرخط
اصفهان - ایرنا - رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه اکنون 19هزار سانتریفیوژ در کشور وجود دارد، افزود : نسل جدید سانتریفیوژها در حال ساخت است اما تا قبل از اینکه به تولید انبوه برسند باید تمام تست ها را روی آنها انجام داد.