آخرین وضعیت بابک زنجانی در زندان اوین

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: جزئیات نحوه حضور زنجانی در زندان اوین