کنترل شهر فلوجه از دست دولت عراق خارج شد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: شهر فلوجه عراق به تصرف کامل جنگجویان القاعده درآمد