جزئیات نامه بابک زنجانی به سراج

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: جزئیات نامه بابک زنجانی به سراج 390 میلیون یورو اضافه به حساب بانک مرکزی واریز کرده ام