جزئیات نامه بابک زنجانی به رئیس سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیات اقدامات انجام شده در خصوص پرونده بابک زنجانی در سازمان بازرسی را تشریح کرد.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: جزئیات نامه بابک زنجانی به سراج 390 میلیون یورو اضافه به حساب بانک مرکزی واریز کرده ام