بابک زنجانی: دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو به حساب بانک مرکزی در روسیه واریز کردم! دروغ یا افشا نقش روسیه در دور زدن تحریمها؟

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: جزئیات نامه بابک زنجانی به سراج 390 میلیون یورو اضافه به حساب بانک مرکزی واریز کرده ام