سرخط
معاون سازمان حج و زیارت گفت: در نتیجه فرود اضطراری هواپیمای حجاج ایرانی در مدینه ۱۲ نفر از حجاج به صورت سطحی مصدوم شدند.