بدهکاری ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به بانک مرکزی

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بابک زنجانی به رغم ادعای خود بر اساس مستنداتی که بانک مرکزی در اختیار ما قرار داده رقم 2 میلیارد و 60 میلیون یورو به ازای فروش نفت را واریز نکرده است.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: جزئیات نامه بابک زنجانی به سراج 390 میلیون یورو اضافه به حساب بانک مرکزی واریز کرده ام