هیات منصفه مطبوعات روزنامه بهار را مجرم اعلام کرد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: «هیات منصفه مطبوعات بهار را مجرم دانست»