سرخط
کتیبه مسجدجامع یزد درلیست اینترپل/تصاویر مهر: پلیس اینترپل این کتیبه را جزو سرقتهای مهم سال 2011 قلمداد کرده است که روی ديوار شمالي و نزديك به صحن هشتي شرقي مسجد جامع یزد قرار داشت و نامش «كتيبه 14 معصوم» بود.