کفاشیان: رای قهرمانی در زندگی او تاثیرگذار است

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: کفاشیان: در کیش فاجعه رخ نداده است!