تظاهرات صدهزار نفری اسپانیایی‌ها در حمایت از جدایی‌طلبان باسک

هزاران اسپانیایی در حمایت از زندانیان گروه جدایی‌طلب باسک در یکی از شهر‌های شمال این کشور تظاهرات کردند.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: تظاهرات صدهزار نفره در اسپانیا در حمایت از جدایی‌طلبان زندانی