ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رد کرد