شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رد کرد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رد کرد