ایرادات شورای نگهبان به تشکیل سازمان مدیریت

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصوب جلسه مورخ اول دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- درماده 1، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی)، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با استحضار به اینکه نتیجه ادغام دو معاونت در ماده 1، حذف دو معاونت و معاونین ذی‌ربط نیز هست، این امر مغایر اصل 124 قانون اساسی هم می باشد.

2- مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7، مبنیا بر ماده 1 ایراد دارد.

3- در ماده 8، همان ایراد ماده 1 وجود دارد.

بر اساس این گزارش شورای نگهبان در تذکری اعلام کرده است:

«با توجه به اساسنامه مرکز الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت که به تأیید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسیده است، ارتباط بند 2 ماده 2 با مقررات مذکور روشن نیست.»

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رد کرد