شورای نگهبان مصوبه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رد کرد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رد کرد