حد مجاز تحمل صدای بلند چقدر است؟

رئیس انجمن شنوایی شناسان ایران گفت: کم‌شنوایی حاصل از صدای بلند در ارتباط با محیط، فرد را دچار عوارضی چون گوشه‌گیری، استرس و ‌اضطراب می‌شود.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: حد مجاز تحمل صدای بلند چقدر است؟