اعدام تمامی نزدیکان شوهر عمه رهبر کره شمالی / هیچ اثری از تائک نباید بماند

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: اعدام تمامی نزدیکان شوهر عمه رهبر کره شمالی / هیچ اثری از تائک نباید بماند