گریه هایی که رنگ خون به خود گرفت! / نقشه شوم زن و معشوقه برای قتل شوهر + عکس

معشوقه مریم که مهرداد را مانعی برای رسیدن به مریم می دید، با نقشه ای که زن خیانتکار کشید، مهرداد را کشت.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: 5پسر جوان دست به قتل شوهر زن توطئه گر زدند