نصرتی : حق ما بود قهرمان شویم

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: نصرتی: حق ما بود قهرمان شویم/ وضعیت زمین خیلی بد بود