سرخط
کاروان ۳۸ نفره استقلال با تاخیر چند ساعته تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. این تیم به منظور دیدار با الریان به این کشور سفر کرده است.