سرخط
دادگاه پاکستان امروز (دوشنبه) رسما پرویز مشرف را به "خیانت بزرگ" متهم کرد.