شرط بازگشت خلعتبری به عجمان

در صورتي که نام خليج ع رب ي از ليگ امارات برداشته شود محمدرضا خلعتبري مجدداً به عجمان خواهد پيوست.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: خلعتبري در صورت تغييرنام ليگ امارات به عجمان مي رود