شرط سلطان بازگشت خلعتبری به عجمان

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: خلعتبري در صورت تغييرنام ليگ امارات به عجمان مي رود