گام‌های اعتمادساز ایران و ۱+۵ شانه به شانه هم پیش برود نه اینکه طرف غربی با احتیاط حرکت کند

استاد دانشگاه تهران گفت: ‌گام‌های اعتمادساز ایران و ۱+۵ پس از توافقنامه ژنو باید شانه به شانه هم پیش برود نه اینکه طرف غربی با احتیاط حرکت کند.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: گام‌های اعتمادساز ایران و ۱+۵ شانه به شانه هم پیش برود نه اینکه طرف غربی با احتیاط حرکت کند