دادگستری تهران بازداشت خبرنگار واشنگتن پست را تأیید کرد

رئیس ‌دادگستری استان تهران خبر بازداشت خبرنگار روزنامه واشنگتن‌ پست در ایران را تأیید کرد. به گزارش واشنگتن ‌پست، علاه بر جیسون رضائیان، دو عکاس تبعه آمریکا نیز در ایران بازداشت شده‌اند.

منبع خبر: صدای آلمان

اخبار مرتبط: تایید بازداشت خبرنگار واشنگتن پست در تهران