راهپیمایی روز قدس هشت بندی هرمزگان

راهپیمایی روز قدس هشت بندی هرمزگان
تابناک

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: متن قطعنامه راهپیمایی روز جهانی قدس