راهپیمایی روز جهانی قدس - تهران

راهپیمایی روز جهانی قدس - تهران
تابناک

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: متن قطعنامه راهپیمایی روز جهانی قدس