مدیر انتشارات صداوسیما: توزیع سی دی «من روحانی هستم» خلاف قانون نیست

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: مدیر انتشارات صداوسیما: توزیع سی دی «من روحانی نیستم» خلاف قانون نیست