خون کارگران عسلویه بدلیل آلودگی قابل اهدا نیست

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: خون کارگران «عسلویه» به دلیل آلودگی قابل اهدا نیست