آسمان لیبی به روی همه هواپیماها بسته شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آسمان لیبی به روی همه هواپیماها بسته شد