سرخط
به گفته جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین، کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه روسیه وارد مقصد خود یعنی شهر لوهانسک شدند. به گفته مقامهای اوکراین،…