بحران آب در ایران؛ از هر صد لیتر آب سی و پنج لیتر آن به هدر می رود!

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: هدر رفت آب در ایران؛ از هر 100 لیتر 35 لیتر