احضار وزیر اسبق نفت به دادسرا به دلیل بنزین آلوده

یکی از شاکیان وزیر اسبق نفت در پرونده بنزین های آلوده، از دستور بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مبنی بر احضار متهم پرونده خبر داد.

«مصطفی ترک همدانی» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در مراجعه ای که امروز (یکشنبه) به دادسرا داشتم، بازپرس شعبه 15 دستور احضار وزیر اسبق نفت را صادر کرد.

سه وکیل دادگستری (پیمان حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی) یازدهم خرداد سال جاری با حضور در دادسرای کارکنان دولت و ارائه مستنداتی، از وزیر اسبق نفت به دلیل تولید بنزین آلوده توسط پتروشیمی در زمان وزارتش شکایت کردند.

این شکایت برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار گرفت و بازپرس نیز نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست را 21 خرداد ماه برای پاسخگویی و ارائه دلایل خود مبنی بر آلوده بودن یا نبودن بنزین تولیدی پتروشیمی احضار کرد.

اخیرا نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست گزارش های خود را در ارتباط با آلودگی بنزین تولیدی پتروشیمی به دادسرا ارائه کرده اند.

علاوه بر دو دستگاه یاد شده، مجلس شورای اسلامی نیز پژوهشی را در خصوص آلودگی بنزین تولید پتروشیمی در قالب یک گزارش به دادسرا ارائه کرده است.

وزیر اسبق نفت نیز در اعتراض به اقدام این سه وکیل دادگستری، از آنان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به رییس قوه قضاییه شکایت کرده است.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: احضار وزیر سابق نفت به دادسرا در ارتباط با پرونده «بنزین‌های آلوده»