وزیر اسبق نفت احضار شد

مهر: پیمان حاج محمود عطار درباره آخرین وضعیت سعید مرتضوی اظهار داشت: امروز برای بررسی پرونده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر شدیم که در آنجا مشخص شد سعید مرتضوی باید فردا در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حاضر شود.

این وکیل دادگستری افزود: احضاریه به وکیل دادستان سابق تهران ابلاغ شده و با توجه به اینکه سعید مرتضوی خودش احضاریه را دریافت نکرده احتمال جلب وی در صورت عدم حضور در دادسرا بعید به نظر می رسد. حال آنکه هیچ آدرسی از سعید مرتضوی در دست نیست.

حاج محمود عطار خاطر نشان کرد: فردا من و همکارانم به عنوان شاکی در دادسرا حاضر می شویم و مشخص نیست بازپرس به کدام بخش از پرونده در ابتدا رسیدگی خواهد کرد.

وزیر اسبق نفت احضار شد

وی درباره پرونده بنزین های آلوده نیز گفت: وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست مستندات خود را در این رابطه ارائه کرده اند و با توجه به مدارک و مستندات و اثرات سوء بنزین آلوده در سلامت شهروندان بازپرس پرونده، وزیر سابق نفت را به دادسرا احضار کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: وزیر سابق نفت پس از اطلاع از شکایت ما عریضه ای را در این خصوص برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: احضار وزیر سابق نفت به دادسرا در ارتباط با پرونده «بنزین‌های آلوده»