ارتش عراق شکسته شدن محاصره شهرک آمرلی را تایید کرد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: محاصره شهر آمرلی در عراق شکسته شد