دولت جدید سوریه سوگند یاد کرد

تسنیم: دولت جدید سوریه به ریاست "وائل الحلقی" مقابل بشار اسد رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری سوریه"سانا"، دولت جدید سوریه به ریاست وائل الحلقی مقابل بشار اسد رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه پیش از این دستور تشکیل دولت جدید این کشور به‌ریاست وائل الحلقی را صادر کرده بود.

بر این اساس،‌ وائل الحلقی نخست وزیر سوریه ماند و ولید المعلم به‌عنوان  معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و عمران الزعبی به‌عنوان وزیر اطلاع رسانی و همچنین علی حیدر وزیر امور آشتی ملی سوریه ابقا شدند.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه طی فرمان شماره «237» دستور تشکیل دولت را صادر کرد.

بر اساس این دستور کابینه جدید دولت سوریه به‌ریاست دکتر وائل نادر الحلقی به‌شرح زیر است:

عماد فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع

ولید المعلم، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه

عمر ابراهیم غلاونجی، معاون نخست وزیر در امور خدماتی و وزیر اداره داخلی

محمد عبدالستار سید، وزیر اوقاف

منصور فضل‌الله عزام، وزیر امور ریاست جمهوری

محمد ابراهیم الشعار، وزیر کشور

عماد محمد دیب خمیس، وزیر برق

هزوان الوز، وزیر تربیت و تعلیم

عمران عاهد الزعبی، وزیر اطلاع رسانی

نجم حمد الاحمد، وزیر دادگستری

حسین عرنوس، وزیر امور خدمات عمومی

احمد القادری، وزیر کشاورزی و اصلاح زراعی

سلیمان العباس، وزیر نفت و منابع معدنی

اسماعیل اسماعیل، وزیر دارایی

خانم کنده الشماط، وزیر امور اجتماعی

کمال‌الدین طعمه، وزیر صنعت

بشر ریاض یازجی، وزیر گردشگری

همام الجزائری، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی

محمد عامر ماردینی، وزیر آموزش عالی

محمد غازی الجلالی، وزیر ارتباطات و تکنولوژی

کمال الشیخه، وزیر منابع آبی

حسان النوری، وزیر توسعه اداری

محمد ولید غزال، وزیر اسکان و توسعه عمرانی

خلف سلیمان العبدلله، وزیر کار

م. غزوان خیر بک، وزیر حمل و نقل

نزار وهبه یازجی، وزیر بهداشت

حسان صیفه، وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده

عصام خلیل، وزیر فرهنگ

علی حیدر، وزیر مشاور در امور آشتی ملی

خانم نظیره سرکیس، وزیر مشاور در امور محیط زیست

عبدالله خیلی حسین، وزیر مشاور

جمال شعبان شاهین، وزیر مشاور

حسیب الیاس شماس، وزیر مشاور

محمد مطیع مؤید، وزیر مشاور

در دولت جدید وزارتخانه جدیدی به‌اسم وزارت توسعه اداری تأسیس شده که مسئولیت آن به «حسان النوری» نامزد این دور از انتخابات ریاست جمهوری سوریه و رقیب بشار اسد واگذار شده است.

همچنین 11 وزارتخانه در کابینه جدید شاهد تغییر بوده‌اند و خانم «نظیره سرکیس» به‌عنوان وزیر مشاور در امور محیط زیست و خانم «کنده الشماط» نیز به‌عنوان وزیر امور اجتماعی انتخاب شده‌اند.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: کابینه جدید سوریه سوگند یاد کرد