واکنش آبفای تهران به چالش سطل آب یخ

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: واکنش آبفای تهران به چالش «سطل آب یخ»