احمد بیگدلی درگذشت

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: احمد بیگدلی: هرکس نوشته های مرا بخواند پشیمان نمی شود!