سرخط
در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی، طرفداران محیط زیست در چهار گوشه جهان با برپایی راهپیمایی خواستار اقدام فوری دولت ها…