نجات اقتصاد جهان در گرو مقابله با تغییرات آب وهوایی

گروهی از اقتصاد‌ دانان برجسته و رهبران سیاسی جهان معتقدند مقابله با تغییرات آب و هوایی باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود.

منبع خبر: رادیو زمانه

اخبار مرتبط: راهپیمایی جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی