راهپیمایی جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

از ملبورن تا نیویورک؛ پیش از برگزاری نشست‌های سازمان ملل، در سراسر جهان صدها هزار نفر برای حفاظت موثرتر از اقلیم به خیابان‌ها رفتند. سازماندهندگان این جنبش، از "بزرگترین راهپیمایی زیست محیطی تاریخ سخن" می‌گویند.

منبع خبر: صدای آلمان

اخبار مرتبط: راهپیمایی جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی