سرخط
محموله جدید کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم غزه از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد.